0 
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”