0 

Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2022

Tối 6/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022, cho 19 tác phẩm, chương trình, bài viết và cụm bài viết.

Trong tổng số 19 tác phẩm được tặng thưởng, có 15 tác phẩm của cá nhân và 4 tác phẩm của nhóm tác giả. Ngoài ra, 11 cơ quan, đơn vị (nhà xuất bản, cơ quan báo chí) cũng được trao tặng thưởng về thành tích đóng góp cho sự phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Nhà xuất bản Văn học vinh dự là một trong số những đơn vị được nhận giải thưởng

Tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.