0 

Về nguồn

Đại diện đoàn tại bia di tích Xóm  Đồi, xã Yên Kỳ, Hạ Hòa,  Phú Thọ - nơi họp Đại hội Văn nghệ kháng chiến toàn quốc và đưa ra quyết định thành lập Hội Văn nghệ năm 1948.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập (1948-2018), vừa qua, Báo Văn nghệ và Nhà xuất bản Văn học phối hợp tổ chức "về nguồn" - thăm các di tích diễn ra Đại hội Văn nghệ kháng chiến toàn quốc, ra quyết định thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam và nơi đóng trụ sở đầu tiên của Hội. 

 Đoàn cán bộ hai cơ quan do Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học và nhà văn Lã Thanh Tùng - Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ dẫn đoàn "về nguồn" tại  xã Yên Kỳ, thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ - nơi họp Đại hội Văn nghệ kháng chiến toàn quốc để thành lập ra Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1948, và xã Gia Điền là nơi đóng trụ sở đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam (trong đó có Tạp chí Văn nghệ là cơ quan tiền thân của Báo Văn nghệ và Nhà xuất bản Văn nghệ là tiền thân của Nhà xuất bản Văn học ngày nay).  

 

Đoàn tại bia di tích xã Gia Điền - Hạ Hòa - Phú Thọ - nơi đóng trụ sở đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam (năm 1948).

Chuyến về nguồn với mục đích tri ân các bậc tiền bối và kết hợp giáo dục cho thế hệ trẻ của hai đơn vị hiểu thêm về nguồn gốc sự ra đời, cũng như quá trình phát triển, sáng tạo văn học, nghệ thuật hai đơn vị, đồng thời kết hợp làm những thước phim tư liệu cho dịp kỷ niệm của mỗi đơn vị.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Văn học và Báo Văn nghệ thăm cụ Nguyễn Ngọc Vu - sinh năm 1921 - người dân sở tại trực tiếp phục vụ Đại hội Văn nghệ kháng chiến toàn quốc năm 1948.

 Chuyến về nguồn thành công cũng mở ra cho Báo Văn nghệ và Nhà xuất bản Văn học một mối quan hệ mới gắn bó hơn nữa, đúng nghĩa là “cặp song sinh” cùng với những hứa hẹn hợp tác và phát triển toàn diện trong tương lai. 

 

 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận