0 

Ra mắt tiểu thuyết “Hừng đông“ về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30-12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Văn học phối hợp với Ban Văn học - Nghệ thuật (Đài Tiếng nói Việt Nam), Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ra mắt cuốn tiểu thuyết “Hừng đông” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ, về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 28/8/1941).

“Hừng đông” viết theo dạng tiểu thuyết tư liệu, do Nhà Xuất bản Văn học ấn hành, tái hiện chân thực, trách nhiệm và sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi, nhiều sáng tạo, đầy gian khổ, hy sinh của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu từ lúc ông tốt nghiệp Trường Canh nông của Pháp, quyết tâm từ bỏ cuộc sống của một viên chức trong bộ máy thực dân, tham gia Hội Phục Việt, sau đó trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng được giao trọng trách Ủy viên Xứ ủy Trung Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương...

Trước đó, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã viết kịch bản sân khấu “Hừng đông” về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, được Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng, biểu diễn và được phát sóng trên nhiều kênh, để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

An Nhi (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/987494/ra-mat-tieu-thuyet-hung-dong-ve-nha-cach-mang-phan-dang-luu?fbclid=IwAR3lAQBmJTu6-wCJayYdakDWq_e8SiwbMpu5iNRmUimY0DlXzX5vAUAE9rc)