0 

Những thông tin sai sự thật về cuốn sách "Hồ ly biết yêu" trên chuyên trang Công lý & Xã hội của báo Công lý

Có thể nói, bài viết này đã thể hiện sự thiếu thông tin của người viết về những quy định trong việc xuất bản thể loại tiểu thuyết có nội dung ngôn tình (trích nguyên văn theo bài báo) cũng như việc chưa kiểm chứng kỹ về thông tin lưu chiểu của cuốn sách đã có những nhận định vội vã, sai sự thật. 

Chuyên mục Văn hóa trên Công lý & Xã hội, chuyên trang của báo điện tử Công lý ngày 24/3/2018 có đăng bài viết: Bị Cục Xuất bản “tuýt còi”, truyện ngôn tình vẫn tự do phát hành của Trần Thắng, trong đó đề cập đến việc “Cơ quan quản lý đã yêu cầu không đăng ký xuất bản sách ngôn tình từ tháng 1/2017 nhưng công ty Đinh Tị và NXB Văn học vẫn phớt lờ để phát hành tác phẩm mới của Diệp Lạc Vô Tâm”, cụ thể là tác phẩm "Hồ ly biết yêu". Đồng thời, bài báo còn khẳng định rằng: “Ngoài vấn đề nội dung, NXB Văn học và công ty Đinh Tị còn có dấu hiệu vi phạm quy định lưu chiểu trước khi phát hành tác phẩm trên thị trường”. Có thể nói, bài viết này đã thể hiện sự thiếu thông tin của người viết về những quy định trong việc xuất bản thể loại "tiểu thuyết có nội dung ngôn tình" (trích nguyên văn theo bài báo) cũng như việc chưa kiểm chứng kỹ về thông tin lưu chiểu của cuốn sách đã có những nhận định vội vã, sai sự thật. Cụ thể:

- Trước hết phải khẳng định rằng, dòng sách được gọi là truyện ngôn tình vẫn là một thể loại sách văn học. Tiểu thuyết "Hồ ly biết yêu" của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm do Nhà xuất bản Văn học liên kết với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị xuất bản. Về vấn đề xuất bản dòng sách này, hiện nay, khi đăng ký xuất bản, nếu Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu, mỗi tác phẩm phải thẩm định nội dung riêng, có ý kiến của cơ quan chủ quản Nhà xuất bản. Nhà xuất bản Văn học vẫn đang thực hiện nghiêm túc yêu cầu này. Đối với tác phẩm "Hồ ly biết yêu", Nhà xuất bản Văn học đã tiến hành biên tập kỹ và thấy không có vấn đề gì về mặt nội dung mới đăng ký xuất bản và vì thế không thể nói Nhà xuất bản Văn học "phớt lờ", tự ý xuất bản, phát hành tác phẩm này nếu chưa được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đề tài.

- Về vấn đề lưu chiểu, Luật Xuất bản tại khoản 1 điều 28 đã quy định rõ: “Tất cả các xuất bản phẩm phải nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành”. Cuốn sách "Hồ ly biết yêu" đã được Nhà xuất bản Văn học nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, In và Phát hành ngày 02/3/2018, và cấp Quyết định phát hành cho cuốn sách ngày 12/3/2018 sau đúng 10 ngày theo quy định.

Có thể nói, những quy kết thiếu căn cứ, không có sự kiểm chứng thông tin, sai sự thật, thể hiện sự non kém trong nghiệp vụ báo chí của bài viết đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Văn học.

Nhà xuất bản Văn học đã có kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan chức năng để xem xét và chỉ đạo xử lý sự việc này theo quy định của pháp luật./.

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận