0 

Nhà xuất bản Văn học bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Kinh doanh - Phát hành

Sáng ngày 26/9/2016, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn học đã chính thức bổ nhiệm bà Trần Thị Hải Anh, sinh năm 1972 giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Kinh doanh - Phát hành Nhà xuất bản Văn học. Thay mặt Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, ông Nguyễn Anh Vũ - Chủ tịch Hội Đồng thành viên - Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học đã trao quyết định cho bà Trần Thị Hải Anh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận