0 

Nhà xuất bản Văn học bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách nội dung

(Ảnh: Ông Nguyễn Anh Vũ, Phụ trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV

Nhà xuất bản Văn học trao quyết định bổ nhiệm cho bà La Kim Liên)

Sáng nay, 01/10/2014, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn học đã chính thức bổ nhiệm bà La Kim Liên, sinh năm 1962, Tiến sĩ Ngữ văn, Phó Tổng biên tập phụ trách Ban biên tập NXB Văn học giữa chức vụ Phó giám đốc phụ trách nội dung NXB Văn học. 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận