0 
-30%

Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển (tập II)

140.000₫ 200.000₫
* Giá sản phẩm đã bao gồm VAT
  • Mã ISBN: 9786049889400
  • Tình trạng: Hết hàng
  • Loại sách: Văn học Việt Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Văn học

✓ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

✓ Thể loại: Lý luận

✓ Ngày xuất bản: Tháng 11 năm 2019

✓ Kích thước: 14,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 655

✓ Loại bìa: Bìa cứng

Số điện thoại hotline: 0904907492 (tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 - 20:00)

Cuốn sách “Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển”, tập II, đánh giá toàn diện, sâu sắc quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ trong hơn 75 năm qua, từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 đến nay”, nhất là hơn 35 năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Đó là các vấn đề lớn “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: Kết quả và những vấn đề đặt ra”; “Nền tảng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”; “Văn học Việt Nam đương đại: Nỗ lực, thành tựu và những vấn đề đặt ra”. Tác giả cũng đi sâu vào các vấn đề quan trọng, bức thiết hiện nay của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ “Văn học, nghệ thuật đồng hành, nâng bước sự nghiệp đổi mới đất nước”; “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”; “Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay”; “Một thế kỷ hình thành và phát triển cải lương ở Việt Nam’; “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa: Vai trò của phát thanh, truyền hình”. Tác giả cũng đi sâu khắc họa, tôn vinh những danh nhân văn hóa, những cốt cách văn hóa tiêu biểu như Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Nguyễn Quang Bích, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Linh...

Các bài nghiên cứu sâu của tác giả làm rõ hơn giá trị lý luận và thực tiễn của “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được thông qua tại Đại hội lần thứ VII (6/1991); Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới ‘Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa’.”

Vừa đi vào những vấn đề căn bản về lý luận và thực tiễn hoạt động văn hóa, văn nghệ, tác giả cuốn sách cũng không lảng tránh, thậm chí đấu tranh trực diện, quyết liệt với các quan điểm sai trái, thù địch, tệ nạn tham nhũng “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ”; Phòng chống tham nhũng - Bài học hôm qua, hành động hôm nay”... Đây là hướng đi và cách làm cần thiết của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, rất cần được quan tâm, từ công tác chỉ đạo, định hướng đến khâu quản lý và tổ chức thực hiện.

Nhà xuất bản Văn học xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách "Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển", tập II của PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ.

- Hệ thống nhà sách Fahasa : toàn quốc
- Hệ thống nhà sách Phương Nam : toàn quốc
- Hệ thống nhà sách Tiền Phong : toàn quốc
- Hệ thống nhà sách ADC : khu vực Hà Nội
- Hệ thống nhà sách Thăng Long : Thành phố Hồ Chí Minh
- Hệ thống nhà sách Cá Chép : toàn quốc
- Hệ thống nhà sách Tân Việt : khu vực Hà Nội
- Nhà sách Ngân Nga - Số 7 Đinh Lễ
- Nhà sách Lâm - số 3 Đinh Lễ
- Nhà sách Huy Hoàng - số 3 Đinh Lễ
* Tuyển đại lý
- Chiết khấu hấp dẫn
- Hotline : 090 4351818

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click vào sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra popup với các lựa chọn sau: 
  - Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng dể lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  - Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng.
  - Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán.

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
  - Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng nhật thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống.
  - Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin các nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình.
  - Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng. Lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi, chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn